HSEQ-Extra
Print
fiense

Usein kysytyt kysymykset

 

 1. Tallentuuko arvioinnit järjestelmään?
 2. Kuka on tilaajayrityksen yhteyshenkilö?
 3. Kuinka kauan arviointikäynnissä/-prosessissa kokonaisuutena menee?
 4. Mitä tehdään tilanteessa, jossa pääurakoitsija käyttää aliurakoitsijaa?
 5. Mikä on ostajan rooli arvioinnissa?
 6. Onko kysymykset samoja kaikille yrityksille?
 7. Miten lopullinen pistemäärä muodostuu?
 8. Miten yritys pystyy vaikuttamaan pistemääräänsä arvioinnin jälkeen?
 9. Kuinka laajoja henkilömääriä arviointi koskee?
 10. Miten menettely eroaa auditoinneista?
 11. Miksi yritys haluaa arvioinnin, jos saa heikot tulokset?
 12. Miksi graafissa näkyy vain numerot?
 13. Onko arvioijalla sama koulutus kuin ostajalla?
 14. Miten löytyy helpoiten yhden yrityksen tulos listalta?
 15. Mitä kustannuksia toimittajayritykselle tulee HSEQ-palvelutoimittajien arvioinnista?

 

 

1. Tallentuuko arvioinnit järjestelmään?

Vastaus: Arvioinnin tulokset siirtyvät järjestelmään kun itsearvioinnissa tai varsinaisessa arvioinnissa siirrytään seuraavaan tai edelliseen kysymykseen. Arviointia voidaan siis jatkaa myöhempänä ajankohtana siitä, mihin aiemmin jäätiin.

 

2. Kuka on tilaajayrityksen yhteyshenkilö?

Vastaus: Tilaajayritysten yhteyshenkilöt on listattu yrityskohtaisesti HSEQ-arviointimenettelyn klusteri -kohdasssa (Linkki)

 

3. Kuinka kauan arviointikäynnissä/-prosessissa kokonaisuutena menee?

Vastaus:Varsinainen arviointikäynti kestää n. 6-8 tuntia ja tähän aikaan sisältyy myös yrityksen esittelykierros. Arviointiprosessissa, joka alkaa yhteydenotosta ja päättyy arvioinnin lukitsemiseen sisältäen mahdolliset korjaustoimenpiteiden raportoinnit, voi mennä muutama kuukausi. Arviointiprosessin kesto on paljon kiinni siitä kuinka hyvin eri toimijoiden aikataulut saadaan sovitettua ja myös siitä kuinka nopeasti arvioitava yritys vastaa heille osoitettuihin raportointipyyntöihin. 

 

4. Mitä tehdään tilanteessa, jossa pääurakoitsija käyttää aliurakoitsijaa?

Vastaus:Pääurakoitsija vastaa toimitusketjunsa toiminnasta ja sen lainmukaisuudesta.

 

5. Mikä on ostajan rooli arvioinnissa?

Vastaus: Hyödyntää arvioinnin tuloksia. Voi osallistua myös arviointeihin. Tämä onnistuu esim. keskustelemalla yrityksen yhteyshenkilön kanssa.

 

6. Onko kysymykset samoja kaikille yrityksille?

Vastaus:Kyllä

 

7. Miten lopullinen pistemäärä muodostuu?

Vastaus:Lopullinen pistemäärä perustuu eri osa-alueiden painotettuihin pistemääriin (maksimimäärän ollessa 750 pistettä).

 

8. Miten yritys pystyy vaikuttamaan pistemääräänsä arvioinnin jälkeen?

Vastaus:Jos yritys on tyytymätön pistemäärään, on uusinta-arviointi mahdollinen tietyn ajan jälkeen. Arvioitu yritys voi itse ehdottaa uusinta-arvioinnin tekemistä.

 

9. Kuinka laajoja henkilömääriä arviointi koskee?

Vastaus: Arviointi pätee vain yrityksen kyseiseen arvioituun yksikköön kyseisellä paikkakunnalla.

 

10 Miten menettely eroaa auditoinneista?

Vastaus:Arviointitilanteessa annetaan myös opastusta kuinka arvioitu yritys voi parantaa toimintaansa HSEQ-asioissa.

 

11. Miksi yritys haluaa arvioinnin, jos saa heikot tulokset?

Vastaus: Arviointitilanteessa annetaan myös opastusta kuinka arvioitu yritys voi parantaa toimintaansa HSEQ-asioissa.

 

12. Miksi graafissa näkyy vain numerot?

Vastaus: Julkisessa HSEQ-graafissa näkyvät arvioitujen yritysten tunnistenumerot, koska vertailumahdollisuus yritysten nimillä on vain yritysklusteriin kuuluvilla ja koulutetuilla käyttäjillä. Arvioidut yritykset voivat kuitenkin jakaa oman tunnistenumeron esimerkiksi markkinoidessaan omaa toimintaansa.

 

13. Onko arvioijalla sama koulutus kuin ostajalla?

Vastaus:Kyllä. Nykyisellään pääarvioijana toimii Inspectan arvioija ja näin ollen arviointityökalun ja arviointiraportin laatimisen hoitaa hän. Arvioijan ja ostajan näkymät sekä toiminnot ovat jatkossa samanlaiset ja näin ollen järjestelmän käyttöön ja tulosten tulkitsemiseen käytetään yhteistä koulutusta. Koulutetut arvioijat ja ostajat saavat kirjautumistunnukset HSEQ-Extran käyttöä varten.

 

14. Miten löytyy helpoiten yhden yrityksen tulos listalta?

Vastaus:HSEQ-Extrassa kirjautuneet käyttäjät pystyvät lajitettelemaan yritykset nimen mukaisesti aakkosjärjestykseen (luodut arvioinnit-kohdasta) ja tästä listasta löytyy halutun yrityksen tiedot helpoiten.

 

15. Mitä kustannuksia toimittajayritykselle tulee HSEQ-palvelutoimittajien arvioinnista?

Vastaus:HSEQ-palvelutoimittajien arviointi maksaa toimittajayritykselle 2000 € ja arviointi on voimassa 3 vuotta. Tästä saadaan kustannukseksi 667 € /vuosi.


 

 

Powered by Softers