HSEQ-Extra
Print
fiense

Tilastotietoa

 

Tähän on koottu muutamia tilastollisia kuvaajia HSEQ-palvelutoimittajien arvioinnin valmistuneista tuloksista. Kuvaajien regressiosuorat kuvaavat lineaarista trendiä arviointituloksista koko arviointijärjestelmän olemassaolon ajalta.

(tilanne 03/2013)

 

 

 

 

 

Tämä suora kuvaa kokonaispisteiden kehitystä vuosittain. Kuvaajasta nähdään, että palvelutoimittajayritysten kokonaispistemäärätrendi on ollut nouseva. Nouseva trendi kertoo palvelutoimittajayritysten parantuneesta HSEQ-asioiden huomioimisesta.

 

 

 

 

HS-kysymysten (työterveys ja turvallisuus) arviointitulosten trendi on selkeästi ollut positiivisin. Palvelutoimittajayritykset ovat tulosten perusteella panostaneet HS-asioihin selkeästi enemmän kuin muihin HSEQ-arvioinnin osa-alueisiin (E ja Q). 

 

 

 

 

 

Viereisestä kuvaajasta nähdään E-kysymysten (ympäristö) arviointitulosten trendi. E-kysymysten trendi on ollut nouseva mutta ei läheskään niin jyrkkä kuin HS-kysymysten trendi.

HSEQ-palvelutoimittajien arviointijärjestelmä antaa työkaluja tämän osa-alueen kehittämiseen ja parantamiseen. 

 

 

 

 

Q-kysymysten (laatu) trendin kehittyminen sijoittuu HS-kysymysten ja E-kysymysten väliin.

HSEQ-palvelutoimittajien arviointijärjestelmä antaa työkaluja tämän osa-alueen kehittämiseen ja parantamiseen. 

 

 

 

 

Powered by Softers