HSEQ-Extra
Print
fiense

HSEQ – revision av serviceleverantörer

 

Auditeringsmetoden är utvecklad av

  • Efora
  • Kemira 
  • Metsä-Botnia
  • Outokumpu Tornio Works
  • Rautaruukki, Ruukki Metals

HSEQ-klustret är öppet för alla intresserade beställare vilka godkänner villkoren för medlemskap. Uleåborg Universitet, Laatukeskus (Excellence Finland) samt POHTO har utvecklat metodiken.

De av industrin definierade leverantörer, enheter, lokalorganisationer eller deras enheter är föremål för revisionen.  Metodiken är tillgänglig för samtliga organisationer vilka levererar eller ämnar leverera ovan nämnda beställare.


Målsättning

Avsikten med HSEQ revisionen är att:

  • öka lönsamheten av affärsverksamhet inom nätverket
  • befrämja företagens kunnande i HSEQ frågor
  • uppmuntra företagen i utvecklingen av systematiskt tillvägagångssätt
  • höja nivån på ledarskap inom företagen
  • hjälpa beställarna vid val av leverantörer

Konkurrenslagstiftningen har beaktats vid utvecklingen av metodiken


Revisions processen

Kriterierna och principerna för revision är överenskomna beställarna emellan. Organisationen för revisionsprocessen består av en ledningsgrupp, ett revisionsteam samt av en registerupprätthållare. Till ledningsgruppen hör representanter ur Inspecta, beställarföretagen, POHTO och Uleåborg Universitet. Ledningsgruppens roll är att planera och övervaka revisionerna samt utveckla revisionsmetodiken.  Huvudrevisorerna kommer alltid från Inspecta och de övriga revisorerna, vilka fått utbildning till HSEQ revisorer, är utnämnda av beställarna. Registret uppehålls av en opartisk organisation, för tillfället POHTO. Beställarna utnyttjar resultaten av revisionerna i enlighet med deras individuella ledningssystem.

Effektiviteten av revisions metod har undersökts samt undersöks inom Uleåborg Universitetets forskningsprojekt.

Tilläggsuppgifter om medlemskap i klustret samt ansökan om att föremål för revision ges av ordföranden i klustret, Kaj von Weissenberg, Inspecta Sertifiointi Oy.

(email)

Telefon: +358 40 555 9628

Powered by Softers