HSEQ-Extra
Print
fiense

HSEQ – bedömning av serviceleverantörer

 

Bedömningsmetoden är utvecklad av

  • Efora
  • Kemira 
  • Metsä-Botnia
  • Outokumpu Tornio Works
  • Rautaruukki, Ruukki Metals

 

HSEQ-klustret är öppet för alla intresserade beställare vilka godkänner villkoren för medlemskap. Uleåborg Universitet, Laatukeskus (Excellence Finland) samt POHTO har utvecklat metodiken.

De av industrin definierade leverantörer, enheter, lokalorganisationer eller deras enheter är föremål för revisionen.  Metodiken är tillgänglig för samtliga organisationer vilka levererar eller ämnar leverera ovan nämnda beställare.

Efter klustret startade 2008, har många beställare sökt medlemskap och de kan ses på Framsidan.

 

Målsättning

Avsikten med HSEQ revisionen är att:

  • öka lönsamheten av affärsverksamhet inom nätverket
  • befrämja företagens kunnande i HSEQ frågor
  • uppmuntra företagen i utvecklingen av systematiskt tillvägagångssätt
  • höja nivån på ledarskap inom företagen
  • hjälpa beställarna vid val av leverantörer

 

Konkurrenslagstiftningen har beaktats vid utvecklingen av metodiken

 

Bedömnings processen

Kriterierna och principerna för revision är överenskomna beställarna emellan. Organisationen för revisionsprocessen består av en ledningsgrupp, revisionsgrupparna samt en moderator som ochså  är upprätthållaren för registern. Till ledningsgruppen hör representanter ur Kiwa Inspecta, beställarföretagen och Uleåborg Universitet. Ledningsgruppens roll är att planera och övervaka revisionerna samt utveckla revisionsmetodiken.  Huvudrevisorerna kommer alltid från Kiwa Inspecta och de övriga revisorerna, vilka fått utbildning till HSEQ revisoner, är utnämnda av beställarna. Beställarna utnyttjar resultaten av revisionerna i enlighet med deras individuella ledningssystem.

Effektiviteten av revisions metod har undersökts samt undersöks inom Uleåborg Universitetets forskningsprojekt.

Tilläggsuppgifter om medlemskap i klustret samt ansökan om att föremål för revision ges av ordföranden i klustret, Elina Selin, Inspecta Sertifiointi Oy.

(email)

Telefon: +358 46 9225050

Powered by Softers