HSEQ-Extra
Print
fiense

Metsä-alan aliklusteri

HSEQ® -klusterin Metsä-alan tilaajat ovat käynnistäneet foorumin, jonka keskeisenä tavoitteena on vastuullinen puun korjuu, kuljetus ja hankinta. Foorumissa tunnistetaan tilaajan selvitysvelvollisuuden piiriin kuuluvat sekä hankinnoissa tyypilliset muut yhteiset tietotarpeet ja sovitaan tavoista, joilla nämä tiedot varmennetaan. Tavoitteen toteuttamiseksi tilaajat suunnittelevat ja valtuuttavat HSEQ® -arviointeja, joilla Metsä-alan toimittajille tarjotaan mahdollisuus osoittaa vastuullisuutensa ja toimituskykynsä.

Foorumia moderoi Kiwa Inspecta, joka vastaa kilpailuoikeudellisten edellytysten toteutumisesta HSEQ® -klusterin sääntöjen mukaisesti. Kiwa toimii arvioinneissa riippumattomana pääarvioijana ja tilaajille tarjotaan mahdollisuus osallistua arviointitilaisuuksiin.

Metsäalan aliklusterin tavoitteet:

 

-        kannustaa toimittajaa oma aloitteisesti hakemaan arviointia ja hyödyntämään tuloksia oman toimintansa kehittämisessä

-        metsäalan arvoketjun kehittäminen arviointien pohjalta.

-        vastuullisuuden ja vaatimustenmukaisuuden edistäminen työyhteisöissä, tilaajien ja

toimittajien kesken

-        ulkoisten tunnustusten ja varmistusten helppo todentaminen

-        toimittajien arviointiin yhtenäinen menettely ja arvioinnin yhteismitallisuus

-        luoda julkiset kriteerit ja tavoiteltavat tasot suoritusten parantamiseksi

-        odotusarvojen, sääntöjen, selkeiden kriteerien luominen toimittajakenttään niin, että

toimittajat ymmärtävät ja sitoutuvat ajankohtaisiin vaatimuksiin.

-        Luoda toimittajille tapa, jolla he pystyvät osoittamaan ja näyttämään tilaajille menettelyjään ja toimituskyvyn

 

 

Metsäalan HSEQ -klusteri kilpailulainsäädäntöä koskeva ohje (Linkki)

Powered by Softers