HSEQ-Extra
Print
fiense

 

 

I enlighet med sin arbetsmiljö- och kvalitets principer är beställarna (klusterföretagen) som ingår i HSEQ-leverantörernas utvärderingssystem förpliktigade att bära sitt ansvar och att ständigt förbättra sin verksamhet.
Som klusterföretag följer vi lagarna och uppfyller de krav som ställs av våra kunder och av oss själva. Vi skall följa en säkerhetskultur på hög nivå, ta hänsyn till arbetshälsoaspekter, ta miljöansvar i vår verksamhet och upprätthålla kvaliteten på arbetet.

HSEQ-bedömningen är ett effektivt förfarande för att säkerställa att de gemensamma spelreglerna följs. Dessutom ger HSEQ-bedömningen tjänsteleverantörer en bra möjlighet att kontrollera nivån på sin egen verksamhet, förbättra den ytterligare och samtidigt övertyga oss som nuvarande eller framtida kunder.

 

ANDRITZ-KONSERN

Den internationella teknologiekoncernen ANDRITZ är en av världens ledande leverantörer av anläggningar, utrustning och tjänster för vattenkraftsindustrin, massa- och pappersindustrin, separationstekniska lösningar för kommuner och industri, stålindustrin samt produktion av djurfoder och biomassapellets . Dessutom erbjuder ANDRITZ olika tekniska lösningar, såsom automationssystem, pumpar, utrustning för tillverkning av fiberduk och plastfilmer, ångpanneanläggningar, biomassapannor och förgasningsanläggningar för energiproduktion, rökgasreningsanläggningar, fiberboardproduktionsanläggningar, slambearbetning utrustning för värmeproduktion och biokolanläggningar. ANDRITZ är ett börsnoterat företag med huvudkontor i Graz, Österrike. Över hela världen har ANDRITZ cirka 23 900 anställda och mer än 220 platser.

ANDRITZ Oy är en av världens ledande leverantörer av system, utrustning och tjänster för massa- och pappersindustrin. Dess produktområden omfattar träförädling, fiberprocesser, kemisk återvinning och massaförädling. Dessutom erbjuder ANDRITZ Oy olika biomassapannor och förgasningsanläggningar för energiproduktion. ANDRITZ HYDRO Oy, beläget i Tammerfors, levererar system, utrustning och tjänster till vattenkraftsindustrin. I Finland omsätter ANDRITZ-företagen cirka 600 miljoner euro och antalet anställda är cirka 1 000. Kompetenscentra finns i Kotka, Lahtis, Nyslott, Varkaus och Tammerfors. Företagets huvudkontor ligger i Helsingfors. ANDRITZ Oy leds av Wolfgang Leitner (ANDRITZ AG) och VD Harry Rickman. Företaget ägs av österrikiska ANDRITZ AG.

Klustrets kontaktperson: Timo Tauren (email)

Företaget´s egna sidor

 

Quant är den globala ledaren inom industriellt underhåll. I över 30 år har vi förverkligat kundernas fulla potential inom underhåll. Våra medarbetare gör skillnad, oavsett om det gäller att implementera överlägsna säkerhetsrutiner eller bygga upp en riktig underhållskultur för att optimera underhållskostnaderna och förbättra anläggningens prestanda. Vi brinner för underhåll och sätter stolthet i att uppnå kundernas mål på det mest professionella sättet. Vi verkar internationellt i närmare 20 länder över hela världen med 2 400 anställda. Moderbolaget är baserat i Stockholm, Sverige. 

Kontakt person i Klustern: Pia Ahtiainen (e-post address)

Företaget´s egna sidor 

 

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Stora Enso är även en av världens största privata skogsägare. Vi är övertygade om att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av träd i morgon. Stora Enso har cirka 22 000 medarbetare och 2021 uppgick omsättningen till 10,2 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki Oy (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm AB (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA.

Klustrets kontaktpersoner: Michael Peterson (email) och Ulrica Skoging Nyberg (email)

Företaget´s egna sidor 

 

 

Helen Oy:s energiproduktion har utsetts till den mest effektiva i världen. Vi vill erbjuda våra kunder den bästa stadsenergin i världen.

Ansvaret börjar hos oss alla, utvecklas tillsammans med kunder och partners och påverkar även samhället i stort. Det är viktigt för oss att vi arbetar med gemensamma hållbara principer i alla våra arbetsuppgifter. Vårt främsta mål är att vara en olycksfri arbetsplats.

Klustrets kontaktperson: Jari Leskinen (email) 

Företaget´s egna sidor

 


 

Kiwa är ett av världens 20 största TIC-företag (Testing, Inspection, Certification). Genom våra tjänster skapar vi förtroende för våra kunders produkter, anläggningar, processer, system och anställda. 

Kiwas verksamhet berör många branscher - allt ifrån byggnadsindustri och energiförsörjning till processindustri, fastigheter och jordbruk. Vi bidrar till ökad säkerhet både inom industrin och i samhället.

Kiwa har fler än 10 000 anställda i över 40 länder i världen, främst i Europa, Asien, Latinamerika och Oceanien. Sedan 2021 är Kiwa en del av SHV-gruppen.

Kiwabolagen erbjuder tjänster inom besiktning, provning, teknisk konsultation och utbildning. Kiwa Certification är ett komplett certifieringsbolag som utfärdar certifieringar inom lantbruk, livsmedels- och byggbranschen.

Tillsammans har Kiwabolagen runt 900 medarbetare i Sverige som arbetar på våra kontor runt om i landet, från Kiruna i norr till Malmö i söder.

Kiwa erbjuder certifieringar för många verksamheter. Du kan anlita oss för certifieringar inom lantbruk, svets, livsmedels- och byggbranschen, systemcertifieringar, tillverkningskontroll och mycket mer.

Kunder värdesätter transparens får information och säkerhet om sitt leverantörsval från professionellt genomförda leverantörsutvärderingar och underlag för långsiktiga leverantörsrelationer. Nya Beställare (medlemmar) är välkomna att delta i aktiviteterna och dra nytta av fördelarna med samarbete.

Klustrets kontaktperson i Sverige: Jenny Leidzén Andersson  (email)

Företaget´s egna sidor

 

 

Österrikiska Mayr-Melnhof (MM) är Europas största tillverkare av kartong och vikkartonger med fokus på hållbara och innovativa fiberbaserade förpackningslösningar. År 2021 omsatte koncernen cirka 3,1 miljarder euro och sysselsatte ca. 12 500 personer.
MM Kotkamills gick med i MM-gruppen den 2 augusti 2021. Kotka-integrationen i Finland tillverkar innovativa produkter skapade av trä, en förnybar naturresurs. Dess sortiment av hållbara produkter inkluderar livsmedelssäkra konsumentskivor, det högkvalitativa mättande kraftpappret Absorbex® och ekologiska träprodukter. De helt återvinningsbara AEGLE®- och ISLA®-brädorna, som producerats sedan 2016, kompletterades 2018 med vattenbaserade spridningsbarriärer, som ersatte plast som används i förpackningar och livsmedelstjänster. Alla våra produkter är miljövänliga, återvinningsbara och säkra att använda.
Du hittar oss på LinkedIn, Twitter och Facebook @kotkamills och på Instagram @Kotkamillsofficial

Kontaktpersoner i Klustret: Minna Hannula (email) and Sari Posa (email) 

Företaget´s egna sidor

 

 

 

Som den enda däcktillverkaren i världen fokuserar Nokian Tyres på produkter och tjänster som gör det lättare för människor att röra sig säkert i nordliga förhållanden. Innovativa däck för personbilar och lastbilar samt tunga maskiner marknadsförs främst i områden med snö, skog och krävande körförhållanden på grund av säsongsmässiga förändringar. Företaget utvecklar sina produkter med målet om hållbar säkerhet och miljövänlighet under hela produktens livscykel. Nokian Tyres äger däckkedjan Vianor, som omfattar 1 121 försäljningsställen i 26 länder. Bolagets omsättning 2012 var cirka 1,612 miljarder euro och antalet anställda var över 4 000. Nokian Tyres-aktien är noterad på NASDAQ OMX Helsinki.

Klustrets kontaktpersoner:
- Olli Keski-Rahkonen (email) and
- Teemu Honkala (email)

Företaget´s egna sidor

 


Enheten för produktionsekonomi är en del av Uleåborgs universitets tekniska fakultet. Produktionsekonomi utbildar kandidater i teknik, diplomingenjörer och läkare som är bekanta med teknik och industriföretags verksamhet för behoven i näringslivet inom universitetets inflytandeområde och dess intressenter. Produktionsekonomi kombinerar tekniskt kunnande, behärskning av ekonomiska metoder och förståelse för mänskligt beteende. I produktionsekonomin studeras fenomen och problem löses utifrån dessa tre perspektiv. Uleåborgs universitets forskningsenhet Produktionsekonomi fokuserar särskilt på följande forskningsområden: produktledning, projektledning, yrkesmässig välbefinnande och produktivitet samt ledning av produktionsverksamheten. Den senaste forskningsinformationen inom området används i undervisningen. Forskning och undervisning kompletterar varandra i den dagliga verksamheten. Produktionsekonomin har varit en aktiv aktör i HSEQ-klustret sedan starten. Vi deltar i klustrets verksamhet genom forsknings- och utvecklingsprojekt, examensarbeten och aktivt klusterarbete.

Klustrets kontaktperson: Arto Reiman (email)

Universitetet´s egna sidor

 


 

Outokumpu är världsledande inom rostfritt stål. Vi siktar på att vara den bästa värdeskaparen inom rostfritt stål, genom kundorientering och effektivitet. Grunden för vår verksamhet är vår förmåga att skräddarsy rostfritt stål till vilken form som helst och för nästan alla ändamål. Rostfritt stål är hållbart, hållbart och designat för att hålla för evigt. Vår kund använder den för att skapa civilisationens grundläggande strukturer och dess mest kända landmärken samt produkter för hushåll och olika industrier.

Outokumpu har 10 000 anställda i mer än 30 länder, med huvudkontor i Helsingfors, Finland och aktier noterade på Nasdaq Helsinki.

Kontaktperson i Klustret: Susanna Södervall (email)

Företaget´s egna sidor

 


SSAB förser sina kunder med energieffektiva stållösningar: bättre byggda miljöer för boende, arbete och förflyttning. Företaget har verksamhet i cirka 30 länder och cirka 11 800 anställda.Omsättningen 2011 var 2,8 miljarder euro. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Helsinki

Kontaktperson i Klustret: Pasi Uusitalo (email)

Företaget´s egna sidor

 

Oulun Energia bygger på energiproduktion samt värme- och elöverföring, men övergången till nya affärsinitiativ baserade på en cirkulär ekonomi pågår. Bolaget ska utveckla smarta, energieffektiva energilösningar som gynnar kunderna och gå mot koldioxidneutral energiproduktion till 2035. Oulun Energia ansvarar för människor och miljö och att göra kommande generationer stolta över sitt arbete är viktigt. Oulun Energia grundades 1889 och har idag cirka 240 experter inom energibranschen.

Kontaktperson i Klustret: Mikko Heikkinen (email)

Företaget´s egna sidor

 

 

 

Metsä Group visar vägen när det gäller framsteg inom bioekonomin. Vi investerar i tillväxt, utveckling av bioprodukter och en fossilfri framtid. Råvaran i våra produkter är förnyelsebart virke från hållbart skötta nordiska skogar. Vi fokuserar på tillväxtfaktorerna i skogsindustrin: virkesanskaffning och skogstjänster, träprodukter, massa, kartong av färskfiber samt mjukpapper och pergaminpapper. Metsä Groups årliga omsättning uppgick till cirka 6 miljarder euro, och vi har omkring 9 500 medarbetare i 30 länder. Vår internationella koncern har sina rötter i de finska skogarna: vårt moderbolag är Metsäliitto Cooperative som ägs av nästan 100 000 skogsägare.

Klustrets kontaktpersoner: Ari Sarja (email) och Marianne Stenberg (email) 

Företaget´s egna sidor : https://metsagroup.com/

 

 

ABB är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder.

Kontaktperson i Klustret: Jukka Haavisto (email)

Företaget´s egna sidor : https://www.abb.com

 

 

Tornator är ett ledande europeiskt företag specialiserat på hållbart skogsbruk. Vi äger skogar i Finland, Estland och Rumänien. Vår verksamhetsmodell bygger på ett ansvarsfullt bruk av skog samt stark miljökompetens och utnyttjande av digital teknik. Vår kärnverksamhet omfattar hållbart skogsbruk, skogsmarksköp och skogsvårdstjänster. Tornator är ett publikt aktiebolag och dess största aktieägare är finska pensionsförsäkringsbolag och Stora Enso. Tornators uppdrag är att "generera hållbart välbefinnande från skogen".

Kontaktperson i Klustret: Tuija Luukkanen (email

Företaget´s egna sidor: https://www.tornator.fi/en

 

Gasgrid Finland Oy ett statsägt överföringsnätbolag för gas (TSO) som inledde sin verksamhet i början av 2020. Dess uppgift är att säkerställa en kostnadseffektiv, säker och störningsfri gasöverföring samt att aktivt utveckla gasmarknaden och det finländska energisystemet. Bolaget verkar som systemansvarig för hela gasöverföringsnätet i Finland. Gasgrid Finland kan inom ramen för regleringen också tillhandahålla andra tjänster som baserar sig på utnyttjandet av överföringsnätet för gas. Det är viktigt för oss att aktivt och kundorienterat utveckla infrastrukturen, tjänsterna och gasmarknaden för att främja ett framtida koldioxidneutralt energisystem i hela Europa.

Kontaktperson i Klustret: Satu Saarinen (email

Företaget´s egna sidor: https://www.gasgrid.fi/sv

 

 

 

 

 

 

 

Powered by Softers