HSEQ-Extra
Print
fiense
o

 
  

HSEQ-palveluntoimittajien arviointijärjestelmään kuuluvat tilaajayritykset (klusteriyritykset) ovat terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja laatupolitiikkansa mukaisesti sitoutuneet kantamaan vastuunsa yrityksinä ja parantamaan jatkuvasti toimintaansa. Klusteriyrityksinä noudatamme lakeja ja täytämme asiakkaiden asettamat ja itse asettamamme vaatimukset. Kaikkien tulee noudattaa korkeatasoista turvallisuuskulttuuria, huomioida työterveysnäkökulmat, sitoutua toiminnassaan vastuullisuuteen ympäristöasioissa ja ylläpitää työn tekemisen laatua.

HSEQ-arviointi on tehokas menettely varmistaa yhteisiin pelisääntöihin sitoutuminen. Lisäksi HSEQ-arviointi tarjoaa palvelutoimittajille hyvän mahdollisuuden tarkistaa oman toimintansa tasoa, parantaa sitä edelleen ja samalla vakuuttaa meidät nykyisinä tai tulevina asiakkaina.
ANDRITZ-KONSERNI

Kansainvälinen teknologiakonserni ANDRITZ on yksi maailman johtavista laitosten, laitteiden ja palvelujen toimittajista vesivoimateollisuudelle, sellu- ja paperiteollisuudelle, kuntien ja teollisuuden erotusteknologiaratkaisuihin,     terästeollisuudelle sekä eläinrehun ja biomassapellettien tuotantoon. Lisäksi ANDRITZ tarjoaa erilaisia teknologiaratkaisuja, kuten automaatiojärjestelmiä, pumppuja, laitteita kuitukankaiden ja muovikalvojen valmistukseen, höyrykattilalaitoksia, biomassakattiloita ja kaasutuslaitoksia energian tuotantoon, savukaasunpuhdistuslaitoksia, kuitulevyntuotantolaitoksia, lietteen käsittelylaitteita lämmöntuotantoon sekä biohiililaitoksia. ANDRITZ on pörssiyhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Itävallan Grazissa. Maailmanlaajuisesti ANDRITZin henkilöstön määrä on noin 23 900 ja toimipaikkoja yli 220.

 

ANDRITZ Oy

ANDRITZ Oy on yksi maailman johtavista sellu- ja paperiteollisuuden järjestelmien, laitteiden ja palvelujen toimittajista. Sen tuotealueita ovat puunkäsittely, kuituprosessit, kemikaalien talteenotto ja massankäsittely.  Lisäksi ANDRITZ Oy tarjoaa erilaisia biomassakattiloita ja kaasutuslaitoksia energian tuotantoon. Tampereella sijaitseva ANDRITZ HYDRO Oy toimittaa järjestelmiä, laitteita ja palveluja vesivoimateollisuudelle. Suomessa ANDRITZ-yhtiöiden liikevaihto on noin 600 miljoonaa euroa ja henkilökunnan määrä on noin 1 000. Osaamiskeskukset ovat Kotkassa, Lahdessa, Savonlinnassa, Varkaudessa ja Tampereella. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Helsingissä. ANDRITZ Oy:n hallituksen puheenjohtajana toimii Wolfgang Leitner (ANDRITZ AG) ja toimitusjohtajana Harry Rickman. Yhtiön omistaa itävaltalainen ANDRITZ AG.

Klusterin yhteyshenkilö: Timo Tauren (sähköposti)

Yrityksen omat sivut

 Efora on Stora Enson älykkään kunnossapidon kehittäjä ja tytäryhtiö. Teollisuus tarvitsee suunnannäyttäjiä ja älykäs kunnossapito mahdollistaa entistä tehokkaammat ratkaisut uusiutuvien materiaalien tuotantoon. Hallitsemme teollisuuden tuotantolinjojen elinkaaren, maksimoimme tuotantotehokkuuden sekä turvaamme häiriöttömän käynnin älykkäillä ratkaisuilla. 

Vastaamme asiakkaidemme tuotantolinjojen häiriöttömyydestä ja kustannustehokkaasta kunnossapidosta noin 1000 ammattilaisen voimin. Toimipisteemme sijaitsevat Heinolassa, Helsingissä, Honkalahdella, Imatralla, Kemissä, Kiteellä, Kotkassa, Oulussa, Uimaharjussa ja Varkaudessa. 

Klusterin yhteyshenkilö: Tuomo Hannikainen (sähköposti)

Yrityksen omat sivutHelen Oy:n energiantuotanto on palkittu maailman tehokkaimpana. Haluamme tarjota asiakkaillemme maailman parasta kaupunkienergiaa.

Vastuullisuus lähtee meistä kaikista, kehittyy yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa ja vaikuttaa myös koko yhteiskuntaan. Tärkeää meille on, että toimimme yhteisillä kestävillä periaatteilla kaikissa työtehtävissämme. Keskeinen tavoitteemme on olla tapaturmaton työpaikka.

Klusterin yhteyshenkilö: Jari Leskinen (sähköposti) 

Yrityksen omat sivut
 

Kiwa Inspecta on johtava tarkastus-, testaus- ja sertifiointiyritys (TIC). Visiomme on luoda turvallisuutta, luotettavuutta ja kestävää kehitystä Pohjois-Euroopassa. Kiwa -ryhmä toimii kansainvälisesti noin 50 maassa ja työllistää yli 4600 henkeä. Kuulumme maailman 20 suurimman TIC -yrityksen joukkoon.

Johtamisjärjestelmien arvioinnit antavat asiakkaillemme uusia mahdollisuuksia liiketoimintansa kehittämiseen ja lisäävät läpinäkyvyyttä heidän laatu- ympäristö-, työterveys- ja turvallisuuskäytäntöihinsä. Asiakkaamme markkinakelpoisuus paranee merkittävästi, kun riippumaton taho todentaa heidän kyvykkyytensä. Läpinäkyvyys lisää liiketoimintamahdollisuuksia kiristyvässä kilpailussa.

Toimittaja-arvioinneissa olemme Suomen johtava palveluyritys. Hallinnoimme useita tilaajaklustereita, joissa lähes kymmeniä suuria tilaajia kokoontuu säännöllisesti yhteisten arviointimallien tiimoilta. Tilaajien kanssa kehitetyt kriteerit on standardisoitu (PSK 8404) vuonna 2015. 

Läpinäkyvyyttä arvostavat tilaajat saavat ammattimaisesti toteutetuista toimittaja-arvioinneista tietoa ja varmuutta toimittajiensa valintaan ja perustaksi pitkäaikaisille toimittajasuhteille. Uudet tilaajajäsenet ovat tervetulleita osallistumaan toimintaan ja hyötymään yhteistyön tuomista eduista.

Klusterin yhteyshenkilö: Kaj von Weissenberg (sähköposti)

Yrityksen omat sivut

 

 

Nokian Renkaat keskittyy ainoana rengasvalmistajana maailmassa tuotteisiin ja palveluihin, jotka helpottavat ihmisten turvallista liikkumista pohjoisissa olosuhteissa. Innovatiivisia renkaita henkilö- ja kuorma-autoihin sekä raskaisiin työkoneisiin markkinoidaan pääosin alueilla, joissa on lunta, metsää ja vuodenaikojen vaihtelusta johtuvat vaativat ajo-olosuhteet. Yhtiö kehittää tuotteitaan tavoitteenaan kestävä turvallisuus ja ympäristöystävällisyys tuotteen koko elinkaaren ajan. Nokian Renkaat omistaa Vianor-rengasketjun, johon kuuluu 1 121 myyntipistettä 26 maassa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2012 oli noin 1,612 miljardia euroa ja henkilöstömäärä yli 4 000. Nokian Renkaiden osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Klusterin yhteyshenkilö: Mikko Nurminen (sähköposti)

Yrityksen omat sivut
Tuotantotalouden yksikkö on osa Oulun yliopiston teknillistä tiedekuntaa. Tuotantotalous kouluttaa yliopiston vaikutusalueen elinkeinoelämän ja sen sidosryhmien tarpeita varten tekniikkaan ja teollisuusyritysten toimintoihin perehtyneitä tekniikan kandidaatteja, diplomi-insinöörejä ja tohtoreita. Tuotantotaloudessa yhdistyvät tekninen osaaminen, taloustieteiden menetelmien hallinta sekä ymmärrys ihmisen käyttäytymisestä. Tuotantotaloudessa tutkitaan ilmiöitä sekä ratkaistaan ongelmia näistä kolmesta näkökulmasta. Oulun yliopiston Tuotantotalouden tutkimusyksikössä painotetaan erityisesti seuraavia tutkimusalueita: tuotehallinta, projektijohtaminen,  työhyvinvointi ja tuottavuus sekä tuotannollisen toiminnan johtaminen. Alan viimeisintä tutkimustietoa hyödynnetään opetuksessa. Tutkimus ja opetus täydentävät toisiaan päivittäisessä toiminnassa. Tuotantotalous on ollut aktiivinen toimija HSEQ-klusterissa sen perustamisesta lähtien. Osallistumme klusterin toimintaan tutkimus- ja kehityshankkeiden, opinnäytteiden ja aktiivisen klusterityöskentelyn kautta.


Klusterin yhteyshenkilö: Arto Reiman  (sähköposti)

Yksikön omat sivut 

Outokumpu on ruostumattoman teräksen ykkönen maailmassa. Asemamme perustuu kykyymme räätälöidä ruostumatonta terästä lähes mihin tahansa muotoon ja käyttötarkoitukseen. 

Ruostumaton teräs on ympäristöä säästävä, kierrätettävä ja luja materiaali, joka on suunniteltu kestämään ikuisesti. Yhteiskunnan perusrakenteiden ja kuuluisien maamerkkien lisäksi asiakkaamme valmistavat ruostumattomasta teräksestä tuotteita kotitalouksien ja teollisuuden käyttöön. Tavoitteenamme on olla vuoteen 2020 mennessä ruostumattoman teräksen johtaja, joka luo alan parhaan arvon olemalla asiakassuuntautunut ja tehokas.

Outokummun palveluksessa on 10 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingissä

Klusterin yhteyshenkilö: Marianne Stenberg  (sähköposti)

Yrityksen omat sivut
POHTO on valtakunnallinen elinkeinoelämän oppilaitos, jonka perustehtävänä on asiakkaiden kilpailukyvyn parantaminen. Korkean laadun takeena on yli 35-vuotinen kokemus yritysten ja organisaatioiden kouluttajana. Oulussa ja Tampereella sijaitsevissa toimipisteissä työskentelee yli 30 koulutuksen ja kehittämisen ammattilaista. Yhteistyöverkostossamme toimii 600 eri alojen asiantuntijaa, opiskelijoita on 7 000 vuosittain. POHTOn taustayhteisön muodostaa säätiö, jonka jäsenet ovat Boliden Kokkola Oy, Kemira Oyj, Oy Metsä-Botnia Ab, Nokia Oyj, Oulun kaupunki, Outokumpu Oyj, Pohjois-Suomen Sähkölaitosten kehittämisyhdistys ry, Rautaruukki Oyj, Stora Enso Oyj, UPM-Kymmene Oyj, Akava, SAK, STTK ja EK.

Klusterin yhteyshenkilö: Pertti Kortejärvi (sähköposti)

Yrityksen omat sivut

SSAB toimittaa asiakkailleen energiatehokkaita teräsratkaisuja: paremmin rakennettuja ympäristöjä asumiseen, työhön ja liikkumiseen. Yhtiöllä on toimintaa noin 30 maassa ja henkilöstöä noin 11 800. Liikevaihto vuonna 2011 oli 2,8 miljardia euroa. Osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä 

Klusterin yhteyshenkilö: Kai Tuomaala (sähköposti)

Yrityksen omat sivut

 

Botnia Mill Service on Metsä Fibren ja Caverion Industrian omistama palveluyhtiö. Botnia Mill Service tarjoaa kaikki metsäteollisuuden käynnissäpito-, kunnossapito- ja asennuspalvelut sekä projektointi- ja suunnittelupalvelut yksittäisistä työtilauksista täydelliseen teollisuuslaitosten kunnossapitoon. Tuotamme käyttövarmuutta sekä laadukkaita asiantuntija- ja kunnossapitopalveluita kustannustehokkaasti metsä- ja prosessiteollisuudelle.

Botnia Mill Servicen ja Metsä Fibren strategisen kumppanuuden pohjana on pitkä yhteistyö, vahva molemminpuolinen luottamus sekä yhteisesti kehitetty strateginen kumppanuusmalli, jolla on pystytty luomaan merkittävää kilpailuetua.

Meitä on 360 henkilöä kahdeksassa toimipaikassa ympäri Suomea: Vantaalla, Joutsenossa, Kemissä, Raumalla, Simpeleellä, Kuopiossa, Tampereella ja Äänekoskella. 

Klusterin yhteyshenkilö: Heidi Niemi (sähköposti)

Yrityksen sivut

 

Fingrid Oyj – on suomalainen julkinen osakeyhtiö, joka vastaa sähkön siirrosta Suomen kantaverkossa. Kantaverkko on sähkönsiirron runkoverkko, johon ovat liittyneet suuret voimalaitokset ja tehtaat sekä alueelliset jakeluverkot. Fingridin asiakkaita ovat verkkoyhtiöt, sähkön tuottajat, sähkön käyttäjät ja sähkömarkkinatoimijat. Suomen sähköjärjestelmä on osa yhteispohjoismaista sähköjärjestelmää. Yhteispohjoismainen järjestelmä on kytketty Keski-Euroopan järjestelmään tasasähköyhteyksin. Lisäksi Suomesta on tasasähköyhteydet Venäjälle ja Viroon.

Fingridin liikevaihto on 600 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä on noin 320. Fingridin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja yhtiöllä on toimipaikat myös Hämeenlinnassa, Oulussa, Petäjävedellä, Rovaniemellä ja Varkaudessa.

Yrityksen sivut


Oulun Energia on energia-alan edelläkävijä. Tuotamme vastuullisesti kodin, yritysten ja yhteiskunnan energiapalveluja ja kehitämme uusia, ennakkoluulottomia ratkaisuja yhdessä asiakkaiden kanssa. Parannamme jatkuvasti energiatehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä matkalla kohti 100-prosenttisesti hiilineutraalia energiantuotantoa. Palveluksessamme on 400 energia-alan ammattilaista.

Klusterin yhteyshenkilö: Jukka Härkönen (sähköposti)

Yrityksen omat sivut

 

Powered by Softers