HSEQ-Extra
Print
fiense
o
     
 
  

HSEQ-palveluntoimittajien arviointijärjestelmään kuuluvat tilaajayritykset (klusteriyritykset) ovat terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja laatupolitiikkansa mukaisesti sitoutuneet kantamaan vastuunsa yrityksinä ja parantamaan jatkuvasti toimiansa. Klusteriyrityksinä noudatamme lakeja ja täytämme asiakkaiden asettamat ja itse asettamamme vaatimukset. Kaikkien tulee noudattaa korkeatasoista turvallisuuskulttuuria, huomioida työterveysnäkökulmat, sitoutua toiminnassaan vastuullisuuteen ympäristöasioissa ja ylläpitää työn tekemisen laatua.

HSEQ-arviointi on tehokas menettely varmistaa yhteisiin pelisääntöihin sitoutuminen. Lisäksi HSEQ-arviointi tarjoaa palvelutoimittajille hyvän mahdollisuuden tarkistaa oman toimintansa tasoa, parantaa sitä edelleen ja samalla vakuuttaa meidät nykyisinä tai tulevina asiakkaina.
ANDRITZ-KONSERNI

Kansainvälinen teknologiakonserni ANDRITZ on yksi maailman johtavista laitosten, laitteiden ja palvelujen toimittajista vesivoimateollisuudelle, sellu- ja paperiteollisuudelle, kuntien ja teollisuuden erotusteknologiaratkaisuihin,     terästeollisuudelle sekä eläinrehun ja biomassapellettien tuotantoon. Lisäksi ANDRITZ tarjoaa erilaisia teknologiaratkaisuja, kuten automaatiojärjestelmiä, pumppuja, laitteita kuitukankaiden ja muovikalvojen valmistukseen, höyrykattilalaitoksia, biomassakattiloita ja kaasutuslaitoksia energian tuotantoon, savukaasunpuhdistuslaitoksia, kuitulevyntuotantolaitoksia, lietteen käsittelylaitteita lämmöntuotantoon sekä biohiililaitoksia. ANDRITZ on pörssiyhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Itävallan Grazissa. Maailmanlaajuisesti ANDRITZin henkilöstön määrä on noin 23 900 ja toimipaikkoja yli 220.

 

ANDRITZ Oy

ANDRITZ Oy on yksi maailman johtavista sellu- ja paperiteollisuuden järjestelmien, laitteiden ja palvelujen toimittajista. Sen tuotealueita ovat puunkäsittely, kuituprosessit, kemikaalien talteenotto ja massankäsittely.  Lisäksi ANDRITZ Oy tarjoaa erilaisia biomassakattiloita ja kaasutuslaitoksia energian tuotantoon. Tampereella sijaitseva ANDRITZ HYDRO Oy toimittaa järjestelmiä, laitteita ja palveluja vesivoimateollisuudelle. Suomessa ANDRITZ-yhtiöiden liikevaihto on noin 600 miljoonaa euroa ja henkilökunnan määrä on noin 1 000. Osaamiskeskukset ovat Kotkassa, Lahdessa, Savonlinnassa, Varkaudessa ja Tampereella. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Helsingissä. ANDRITZ Oy:n hallituksen puheenjohtajana toimii Wolfgang Leitner (ANDRITZ AG) ja toimitusjohtajana Harry Rickman. Yhtiön omistaa itävaltalainen ANDRITZ AG.

Klusterin yhteyshenkilö: Timo Tauren (sähköposti)

Yrityksen omat sivut

 Tulevaisuudessa teollisuuden tuotannon arvo syntyy enemmän palveluista kuin tuotetuista tavaroista. Efora parantaa teollisuuden kilpailukykyä älykkäämmällä kunnossapidolla ja elinkaarisuunnittelulla. 

Efora on vuonna 2009 perustettu teollisuuden kunnossapito- ja Engineering -palveluihin erikoistunut yritys, Stora Enson tytäryhtiö. Tarjoamme jatkuvia kunnossapitosopimuksia, engineering-palveluita sekä erikoispalveluita kuten tela- ja pumppuhuoltoja. Hallitsemme teollisuuden tuotantolinjojen elinkaaren, maksimoimme tuotantotehokkuuden sekä turvaamme häiriöttömän käynnin älykkäillä ratkaisuilla. 

Työllistämme Suomessa noin 920 ammattilaista ja vastaamme muun muassa sahojen, paperi- ja kartonkikonelinjojen, sellutehtaiden, arkituslinjojen sekä tehtaiden voimantuotannon kunnossapidosta. Toimipisteemme sijaitsevat Heinolassa, Helsingissä, Honkalahdella, Imatralla, Kemissä, Kiteellä, Oulussa, Uimaharjussa ja Varkaudessa.

Klusterin yhteyshenkilö: Lassi Svansjö (sähköposti)

Yrityksen omat sivutMaailman parasta kaupunkienergiaa. Helen Oy:n energiantuotanto on palkittu maailman tehokkaimpana.


Meillä on lähes 400 000 asiakasta eri puolilla Suomea. Katamme kaukolämmöllä yli 90 % Helsingin lämmitystarpeesta ja laajennamme energiatehokasta kaukojäähdytystä Helsingissä. Tavoitteemme on saavuttaa energiantuotannossamme sata prosenttinen hiilineutraalius.

Klusterin yhteyshenkilö: Rolf Karlsson (sähköposti) 

Yrityksen omat sivut

Inspecta on johtava tarkastus-, testaus-, sertifiointi-, konsultointi- ja koulutusalan palveluyritys. Visiomme on luoda turvallisuutta, luotettavuutta ja kestävää kehitystä Pohjois-Euroopassa.

Johtamisjärjestelmin arvioinnit antavat asiakkaillemme uusia mahdollisuuksia liiketoimintansa kehittämiseen ja lisäävät läpinäkyvyyttä heidän laatu- ympäristö-, työterveys- ja turvallisuuskäytäntöihinsä. Asiakkaamme markkinakelpoisuus paranee merkittävästi, kun riippumaton taho todentaa heidän kyvykkyytensä. Läpinäkyvyys lisää liiketoimintamahdollisuuksia kiristyvässä kilpailussa.

Toimittaja-arvioinneissa olemme Suomen johtava palveluyritys. Hallinnoimme yhteensä kolmea avointa tilaajaklusteria, joissa lähes 50 suurta tilaajaa kokoontuu säännöllisesti yhteisten arviointimallien tiimoilta. Nämä ovat parhaillaan standardisoitavina, käyttötarkoituksensa mukaisilla soveltamisaloilla. Esimerkiksi HSEQ –arviointimenettely soveltuu erinomaisesti yhteisen työpaikan palvelutoimittajille.

Läpinäkyvyyttä arvostavat tilaajat saavat ammattimaisesti toteutetuista toimittaja-arvioinneista tietoa ja varmuutta toimittajiensa valintaan ja perustaksi pitkäaikaisille toimittajasuhteille. Uudet tilaajajäsenet ovat tervetulleita osallistumaan toimintaan ja hyötymään yhteistyön tuomista eduista.

Klusterin yhteyshenkilö: Kaj von Weissenberg (sähköposti)

Yrityksen omat sivut

 

 

Nokian Renkaat keskittyy ainoana rengasvalmistajana maailmassa tuotteisiin ja palveluihin, jotka helpottavat ihmisten turvallista liikkumista pohjoisissa olosuhteissa. Innovatiivisia renkaita henkilö- ja kuorma-autoihin sekä raskaisiin työkoneisiin markkinoidaan pääosin alueilla, joissa on lunta, metsää ja vuodenaikojen vaihtelusta johtuvat vaativat ajo-olosuhteet. Yhtiö kehittää tuotteitaan tavoitteenaan kestävä turvallisuus ja ympäristöystävällisyys tuotteen koko elinkaaren ajan. Nokian Renkaat omistaa Vianor-rengasketjun, johon kuuluu 1 121 myyntipistettä 26 maassa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2012 oli noin 1,612 miljardia euroa ja henkilöstömäärä yli 4 000. Nokian Renkaiden osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Klusterin yhteyshenkilö: Mikko Nurminen (sähköposti)

Yrityksen omat sivut
Oulun yliopiston työtieteen yksikkö seuraa oman tutkimustoimintansa ohella alansa tieteellistä kehitystä ja kokoaa muun tiedeyhteisön tuottamaa uutta tietoa. Yksikön opetus tähtää ihmistä koskevan tiedon saamiseen mukaan tuotantoon ja tuotteiden ominaisuuksiin sekä ihmisen huomioon ottoon yleensä työelämässä. Käytettävyystekniikka on yksi kilpailukyvynkin kannalta tärkeä kehityskohde, myös informaatioteknologiaa ajatellen. Tekniikkaa, työn organisointia ja yksilön toimintaa on kehitettävä työ- ja tuoteriskien sekä ympäristönsuojelullisten sekä muiden riskien entistä paremmaksi hallitsemiseksi.

Klusterin yhteyshenkilö: Arto Reiman (sähköposti)

Yksikön omat sivut

Outokumpu on maailman johtava ruostumattoman teräksen valmistaja. Outokumpu tunnetaan korkeasta laadusta, luotettavuudesta, maailman huippua edustavasta teknisestä tuesta sekä tuotekehityksestä. Kaikilla Outokummun suurilla tuotantolaitoksilla on tärkeimmät ympäristö- ja laatusertifikaatit. Yhtiön tuotteilla on asianmukaiset kansalliset ja kansainväliset sertifikaatit ja valtuutukset. Erittäin tärkeä osa Outokumpua on Tornion terästehdas, joka on maailman integroiduin ruostumattoman teräksen tuotantolaitos ja joka tuottaa huippuluokan ruostumatonta terästä. Lisäksi se on yksi maailman suurimmista kierrättäjistä.

Outokummun ympäristö-, terveys-, turvallisuus- ja laatupolitiikan mukaisesti olemme sitoutuneet kantamaan vastuumme yrityksenä ja parantamaan jatkuvasti toimiamme ja energiatehokkuutta. Noudatamme lakeja ja täytämme asiakkaiden asettamat ja itse asettamamme vaatimukset. Ympäristö-, terveys-, turvallisuus- ja laatujärjestelmä ohjaa ja kehittää toimintojamme.  Kaikkien tulisi noudattaa yhteistä turvallisuuskulttuuria, huomioida työterveysnäkökulmat, sitoutua toiminnassaan vastuullisuuteen ympäristöasioissa ja ylläpitää työn tekemisen laatua. HSEQ-arviointi on tehokas menettely varmistaa yhteisiin pelisääntöihin sitoutuminen. Lisäksi HSEQ-arviointi tarjoaa palveluntoimittajille hyvän mahdollisuuden tarkistaa toimintansa tason, parantaa toimintaansa edelleen ja samalla vakuuttaa meidät nykyisinä tai tulevina asiakkaina.

Klusterin yhteyshenkilö: Susanna Saari (sähköposti)

Yrityksen omat sivut
POHTO on valtakunnallinen elinkeinoelämän oppilaitos, jonka perustehtävänä on asiakkaiden kilpailukyvyn parantaminen. Korkean laadun takeena on yli 35-vuotinen kokemus yritysten ja organisaatioiden kouluttajana. Oulussa ja Tampereella sijaitsevissa toimipisteissä työskentelee yli 30 koulutuksen ja kehittämisen ammattilaista. Yhteistyöverkostossamme toimii 600 eri alojen asiantuntijaa, opiskelijoita on 7 000 vuosittain. POHTOn taustayhteisön muodostaa säätiö, jonka jäsenet ovat Boliden Kokkola Oy, Kemira Oyj, Oy Metsä-Botnia Ab, Nokia Oyj, Oulun kaupunki, Outokumpu Oyj, Pohjois-Suomen Sähkölaitosten kehittämisyhdistys ry, Rautaruukki Oyj, Stora Enso Oyj, UPM-Kymmene Oyj, Akava, SAK, STTK ja EK.

Klusterin yhteyshenkilö: Pertti Kortejärvi (sähköposti)

Yrityksen omat sivut

SSAB toimittaa asiakkailleen energiatehokkaita teräsratkaisuja: paremmin rakennettuja ympäristöjä asumiseen, työhön ja liikkumiseen. Yhtiöllä on toimintaa noin 30 maassa ja henkilöstöä noin 11 800. Liikevaihto vuonna 2011 oli 2,8 miljardia euroa. Osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä 

Klusterin yhteyshenkilö: Kai Tuomaala (sähköposti)

Yrityksen omat sivut

 

Botnia Mill Service on Metsä Fibren ja Caverion Industrian omistama palveluyhtiö. Botnia Mill Service tarjoaa kaikki metsäteollisuuden käynnissäpito-, kunnossapito- ja asennuspalvelut sekä projektointi- ja suunnittelupalvelut yksittäisistä työtilauksista täydelliseen teollisuuslaitosten kunnossapitoon. Tuotamme käyttövarmuutta sekä laadukkaita asiantuntija- ja kunnossapitopalveluita kustannustehokkaasti metsä- ja prosessiteollisuudelle.

Botnia Mill Servicen ja Metsä Fibren strategisen kumppanuuden pohjana on pitkä yhteistyö, vahva molemminpuolinen luottamus sekä yhteisesti kehitetty strateginen kumppanuusmalli, jolla on pystytty luomaan merkittävää kilpailuetua.

Meitä on 360 henkilöä kahdeksassa toimipaikassa ympäri Suomea: Vantaalla, Joutsenossa, Kemissä, Raumalla, Simpeleellä, Kuopiossa, Tampereella ja Äänekoskella. 

Klusterin yhteyshenkilö: Heidi Niemi (sähköposti)

Yrityksen sivut

 

Fingrid Oyj – on suomalainen julkinen osakeyhtiö, joka vastaa sähkön siirrosta Suomen kantaverkossa. Kantaverkko on sähkönsiirron runkoverkko, johon ovat liittyneet suuret voimalaitokset ja tehtaat sekä alueelliset jakeluverkot. Fingridin asiakkaita ovat verkkoyhtiöt, sähkön tuottajat, sähkön käyttäjät ja sähkömarkkinatoimijat. Suomen sähköjärjestelmä on osa yhteispohjoismaista sähköjärjestelmää. Yhteispohjoismainen järjestelmä on kytketty Keski-Euroopan järjestelmään tasasähköyhteyksin. Lisäksi Suomesta on tasasähköyhteydet Venäjälle ja Viroon.

Fingridin liikevaihto on 600 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä on noin 320. Fingridin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja yhtiöllä on toimipaikat myös Hämeenlinnassa, Oulussa, Petäjävedellä, Rovaniemellä ja Varkaudessa.

Yrityksen sivut
Powered by Softers