HSEQ-Extra
Print
fiense
o

 
  

We, as Buyer members of the HSEQ -cluster, have committed ourselves to responsible buying. According to our HSEQ-principles, we aim to continually improve our operations and our value chain.

As member companies in the Cluster, we adhere to local laws and EU Directives. Also, we fulfill requirements set by our customers and those that are set by ourselves. All parties in a common workplace shall adhere to high safety standards, foresee healthy work environment, commit themselves to environmental responsibility and maintain good quality of operations and workmanship.

HSEQ -assessment is an effective way to assure commitment to common rules. Additionally, HSEQ offers service providers a chance to review their standard of operations, improve it further and convince us as present or furture customers.


 ANDRITZ-KONSERNI

Kansainvälinen teknologiakonserni ANDRITZ on yksi maailman johtavista laitosten, laitteiden ja palvelujen toimittajista vesivoimateollisuudelle, sellu- ja paperiteollisuudelle, kuntien ja teollisuuden erotusteknologiaratkaisuihin,     terästeollisuudelle sekä eläinrehun ja biomassapellettien tuotantoon. Lisäksi ANDRITZ tarjoaa erilaisia teknologiaratkaisuja, kuten automaatiojärjestelmiä, pumppuja, laitteita kuitukankaiden ja muovikalvojen valmistukseen, höyrykattilalaitoksia, biomassakattiloita ja kaasutuslaitoksia energian tuotantoon, savukaasunpuhdistuslaitoksia, kuitulevyntuotantolaitoksia, lietteen käsittelylaitteita lämmöntuotantoon sekä biohiililaitoksia. ANDRITZ on pörssiyhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Itävallan Grazissa. Maailmanlaajuisesti ANDRITZin henkilöstön määrä on noin 23 900 ja toimipaikkoja yli 220.

 

ANDRITZ Oy

ANDRITZ Oy on yksi maailman johtavista sellu- ja paperiteollisuuden järjestelmien, laitteiden ja palvelujen toimittajista. Sen tuotealueita ovat puunkäsittely, kuituprosessit, kemikaalien talteenotto ja massankäsittely.  Lisäksi ANDRITZ Oy tarjoaa erilaisia biomassakattiloita ja kaasutuslaitoksia energian tuotantoon. Tampereella sijaitseva ANDRITZ HYDRO Oy toimittaa järjestelmiä, laitteita ja palveluja vesivoimateollisuudelle. Suomessa ANDRITZ-yhtiöiden liikevaihto on noin 600 miljoonaa euroa ja henkilökunnan määrä on noin 1 000. Osaamiskeskukset ovat Kotkassa, Lahdessa, Savonlinnassa, Varkaudessa ja Tampereella. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Helsingissä. ANDRITZ Oy:n hallituksen puheenjohtajana toimii Wolfgang Leitner (ANDRITZ AG) ja toimitusjohtajana Harry Rickman. Yhtiön omistaa itävaltalainen ANDRITZ AG.

Klusterin yhteyshenkilö: Timo Tauren (sähköposti)

Yrityksen omat sivut

 

Quant AB (publ) is a global leader in industrial maintenance. For over 30 years, we have been realizing the full potential of maintenance for our customers. From embedding superior safety practices and building a true maintenance culture, to optimizing maintenance cost and improving plant performance, our people make the difference. We are passionate about maintenance and proud of ensuring we achieve our customers’ goals in the most professional way. The group operates internationally in close to 20 countries world-wide, employing 2,400 people. The parent company is located in Stockholm, Sweden.  

Contact person in the Cluster: Pia Ahtiainen (email)

Home pages


Efora improves industrial competitiveness with smarter maintenance solutions and life cycle management. We operate in nine locations in Finland and employ approximately 900 professionals. We manage the life cycle of industrial production lines, maximise production capacity and ensure undisturbed operation with cost-efficient maintenance solutions. In 2019, our turnover was EUR 208 million.

 

 

Contact person in the Cluster:  Jukka-Pekka Vesala (sähköposti)

Home pages Helen Oy:n energiantuotanto on palkittu maailman tehokkaimpana. Haluamme tarjota asiakkaillemme maailman parasta kaupunkienergiaa.

Vastuullisuus lähtee meistä kaikista, kehittyy yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa ja vaikuttaa myös koko yhteiskuntaan. Tärkeää meille on, että toimimme yhteisillä kestävillä periaatteilla kaikissa työtehtävissämme. Keskeinen tavoitteemme on olla tapaturmaton työpaikka.

Klusterin yhteyshenkilö: Jari Leskinen (sähköposti) 

Yrityksen omat sivut
 

Kiwa Inspecta on johtava tarkastus-, testaus- ja sertifiointiyritys (TIC). Visiomme on luoda turvallisuutta, luotettavuutta ja kestävää kehitystä Pohjois-Euroopassa. Kiwa -ryhmä toimii kansainvälisesti noin 50 maassa ja työllistää yli 4600 henkeä. Kuulumme maailman 20 suurimman TIC -yrityksen joukkoon.

Johtamisjärjestelmien arvioinnit antavat asiakkaillemme uusia mahdollisuuksia liiketoimintansa kehittämiseen ja lisäävät läpinäkyvyyttä heidän laatu- ympäristö-, työterveys- ja turvallisuuskäytäntöihinsä. Asiakkaamme markkinakelpoisuus paranee merkittävästi, kun riippumaton taho todentaa heidän kyvykkyytensä. Läpinäkyvyys lisää liiketoimintamahdollisuuksia kiristyvässä kilpailussa.

Toimittaja-arvioinneissa olemme Suomen johtava palveluyritys. Hallinnoimme useita tilaajaklustereita, joissa lähes kymmeniä suuria tilaajia kokoontuu säännöllisesti yhteisten arviointimallien tiimoilta. Tilaajien kanssa kehitetyt kriteerit on standardisoitu (PSK 8404) vuonna 2015. 

Läpinäkyvyyttä arvostavat tilaajat saavat ammattimaisesti toteutetuista toimittaja-arvioinneista tietoa ja varmuutta toimittajiensa valintaan ja perustaksi pitkäaikaisille toimittajasuhteille. Uudet tilaajajäsenet ovat tervetulleita osallistumaan toimintaan ja hyötymään yhteistyön tuomista eduista.

Klusterin yhteyshenkilö: Kaj von Weissenberg (sähköposti)

Yrityksen omat sivut

 

 

Nokian Renkaat keskittyy ainoana rengasvalmistajana maailmassa tuotteisiin ja palveluihin, jotka helpottavat ihmisten turvallista liikkumista pohjoisissa olosuhteissa. Innovatiivisia renkaita henkilö- ja kuorma-autoihin sekä raskaisiin työkoneisiin markkinoidaan pääosin alueilla, joissa on lunta, metsää ja vuodenaikojen vaihtelusta johtuvat vaativat ajo-olosuhteet. Yhtiö kehittää tuotteitaan tavoitteenaan kestävä turvallisuus ja ympäristöystävällisyys tuotteen koko elinkaaren ajan. Nokian Renkaat omistaa Vianor-rengasketjun, johon kuuluu 1 121 myyntipistettä 26 maassa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2012 oli noin 1,612 miljardia euroa ja henkilöstömäärä yli 4 000. Nokian Renkaiden osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Klusterin yhteyshenkilö: Mikko Nurminen (sähköposti)

Yrityksen omat sivut
Tuotantotalouden yksikkö on osa Oulun yliopiston teknillistä tiedekuntaa. Tuotantotalous kouluttaa yliopiston vaikutusalueen elinkeinoelämän ja sen sidosryhmien tarpeita varten tekniikkaan ja teollisuusyritysten toimintoihin perehtyneitä tekniikan kandidaatteja, diplomi-insinöörejä ja tohtoreita. Tuotantotaloudessa yhdistyvät tekninen osaaminen, taloustieteiden menetelmien hallinta sekä ymmärrys ihmisen käyttäytymisestä. Tuotantotaloudessa tutkitaan ilmiöitä sekä ratkaistaan ongelmia näistä kolmesta näkökulmasta. Oulun yliopiston Tuotantotalouden tutkimusyksikössä painotetaan erityisesti seuraavia tutkimusalueita: tuotehallinta, projektijohtaminen,  työhyvinvointi ja tuottavuus sekä tuotannollisen toiminnan johtaminen. Alan viimeisintä tutkimustietoa hyödynnetään opetuksessa. Tutkimus ja opetus täydentävät toisiaan päivittäisessä toiminnassa. Tuotantotalous on ollut aktiivinen toimija HSEQ-klusterissa sen perustamisesta lähtien. Osallistumme klusterin toimintaan tutkimus- ja kehityshankkeiden, opinnäytteiden ja aktiivisen klusterityöskentelyn kautta.


Klusterin yhteyshenkilö: Arto Reiman  (sähköposti)

Yksikön omat sivut 

Outokumpu is the global leader in stainless steel. We aim to be the best value creator in stainless steel, through customer orientation and efficiency. The foundation of our business is our ability to tailor stainless steel into any form and for almost any purpose. Stainless steel is sustainable, durable and designed to last forever. Our customer use it to create civilization's basic structures and its most famous landmarks as well as products for households and various industries.

Outokumpu employs 10,000 professionals in more than 30 countries, with headquaters in Helsinki, Finland and shares listed in Nasdaq Helsinki.

Contact person in the Cluster: Heidi Junno (sähköposti)

Yrityksen omat sivut
POHTO on valtakunnallinen elinkeinoelämän oppilaitos, jonka perustehtävänä on asiakkaiden kilpailukyvyn parantaminen. Korkean laadun takeena on yli 35-vuotinen kokemus yritysten ja organisaatioiden kouluttajana. Oulussa ja Tampereella sijaitsevissa toimipisteissä työskentelee yli 30 koulutuksen ja kehittämisen ammattilaista. Yhteistyöverkostossamme toimii 600 eri alojen asiantuntijaa, opiskelijoita on 7 000 vuosittain. POHTOn taustayhteisön muodostaa säätiö, jonka jäsenet ovat Boliden Kokkola Oy, Kemira Oyj, Oy Metsä-Botnia Ab, Nokia Oyj, Oulun kaupunki, Outokumpu Oyj, Pohjois-Suomen Sähkölaitosten kehittämisyhdistys ry, Rautaruukki Oyj, Stora Enso Oyj, UPM-Kymmene Oyj, Akava, SAK, STTK ja EK.

Klusterin yhteyshenkilö: Pertti Kortejärvi (sähköposti)

Yrityksen omat sivut

SSAB toimittaa asiakkailleen energiatehokkaita teräsratkaisuja: paremmin rakennettuja ympäristöjä asumiseen, työhön ja liikkumiseen. Yhtiöllä on toimintaa noin 30 maassa ja henkilöstöä noin 11 800. Liikevaihto vuonna 2011 oli 2,8 miljardia euroa. Osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä 

Klusterin yhteyshenkilö: Pasi Uusitalo (sähköposti)

Yrityksen omat sivut

 

Botnia Mill Service on Metsä Fibren ja Caverion Industrian omistama palveluyhtiö. Botnia Mill Service tarjoaa kaikki metsäteollisuuden käynnissäpito-, kunnossapito- ja asennuspalvelut sekä projektointi- ja suunnittelupalvelut yksittäisistä työtilauksista täydelliseen teollisuuslaitosten kunnossapitoon. Tuotamme käyttövarmuutta sekä laadukkaita asiantuntija- ja kunnossapitopalveluita kustannustehokkaasti metsä- ja prosessiteollisuudelle.

Botnia Mill Servicen ja Metsä Fibren strategisen kumppanuuden pohjana on pitkä yhteistyö, vahva molemminpuolinen luottamus sekä yhteisesti kehitetty strateginen kumppanuusmalli, jolla on pystytty luomaan merkittävää kilpailuetua.

Meitä on 360 henkilöä kahdeksassa toimipaikassa ympäri Suomea: Vantaalla, Joutsenossa, Kemissä, Raumalla, Simpeleellä, Kuopiossa, Tampereella ja Äänekoskella. 

Klusterin yhteyshenkilö: Samuli Järvinen (sähköposti)

Yrityksen sivut

 

Fingrid Oyj – on suomalainen julkinen osakeyhtiö, joka vastaa sähkön siirrosta Suomen kantaverkossa. Kantaverkko on sähkönsiirron runkoverkko, johon ovat liittyneet suuret voimalaitokset ja tehtaat sekä alueelliset jakeluverkot. Fingridin asiakkaita ovat verkkoyhtiöt, sähkön tuottajat, sähkön käyttäjät ja sähkömarkkinatoimijat. Suomen sähköjärjestelmä on osa yhteispohjoismaista sähköjärjestelmää. Yhteispohjoismainen järjestelmä on kytketty Keski-Euroopan järjestelmään tasasähköyhteyksin. Lisäksi Suomesta on tasasähköyhteydet Venäjälle ja Viroon.

Fingridin liikevaihto on 600 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä on noin 320. Fingridin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja yhtiöllä on toimipaikat myös Hämeenlinnassa, Oulussa, Petäjävedellä, Rovaniemellä ja Varkaudessa.

Yrityksen sivut


Oulun Energia is based on energy production and heat and electricity transmission, but the transition to new business initiatives based on a circular economy is under way. The company will develop smart, energy-efficient energy solutions that benefit its customers and move toward carbon-neutral energy production by 2035. Oulun Energia is responsible for people and the environment, and making future generations proud of its work is important. Oulun Energia was founded in 1889 and currently has about 240 experts in energy industry.

Contact in the cluster: Tuomo Räisänen (sähköposti)

Company´s web pages

 


 

Pohjolan Voima produces electricity and heat with hydropower, thermal power and nuclear power on an at-cost basis for its customers. We focus on large scale energy production. Our owners are our customers, Finnish export sector companies, energy companies and cities - in total 23. 


The share of Pohjolan Voima's electricity generation of the total electricity production in Finland is just under 20 per cent. Nearly 95 per cent of that amount is carbon-neutral. Pohjolan Voima has 21 power plants across Finland. The turnover of Pohjolan Voima was in 2019 422 million euros and the number of employees was 89.

 

Contact person in the cluster: Katja Permanto (email) 

Company Web pages: https://pohjolanvoima.fi/

 

 />

 

Metsä Group is one of the largest forest industry groups in the world. Its five business areas include wood supply, wood products, pulp, board and tissue and cooking paper. Metsä Group consists of Metsäliitto Cooperative, its two businesses Metsä Forest and Metsä Wood and Cooperative's subsidiaries and associated companies Metsä Tissue, Metsä Board and Metsä Fibre.


..

 

Contact person in the cluster;: Ari Sarja (email) 

Company Web pages: https://metsagroup.com/

 

 

Powered by Softers