HSEQ-Extra
Print
fiense

HSEQ – palvelutoimittajien arviointi

 

Arviointimenettelyn ovat v. 2008 kehittäneet:

  • Efora
  • Kemira 
  • Metsä-Botnia
  • Outokumpu Tornio Works
  • Rautaruukki, Ruukki Metals

 

HSEQ –tilaajien klusteri on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille tilaajille, jotka hyväksyvät jäsenyyden ehdot. Menettelyn kehittämisessä ovat olleet asiantuntijaorganisaatioina Oulun yliopisto, Laatukeskus ja POHTO. Arvioinnin kohteena ovat teollisuuden tilaajayritysten määrittelemät toimittajat, toimipisteet ja paikallisorganisaatiot sekä niiden yksiköt. Menettely on avoin kaikille edellä mainittujen tilaajayritysten toimittajayrityksille tai sellaiseksi haluaville.

Perustamisen jälkeen klusteriin on liittynyt huomattava määrä uusia tilaajäseniä, jotka löydät pääsivulta.

 

Päämäärä

HSEQ-arviointimenettelyn tarkoituksena on:

  • lisätä verkostoituneen yritystoiminnan tuottavuutta
  • parantaa yritysten osaamista HSEQ-asioissa
  • kannustaa yrityksiä järjestelmällisten toimintatapojen kehittämiseen
  • nostaa johtamisen tasoa yrityksissä
  • auttaa tilaajia toimittajavalinnoissa
 

Menettelyssä on huomioitu kilpailulainsäädäntö ja säännöt turvaavat kilpailuoikeudellisen ongelmattomuuden.

 

Arviointiprosessi

Arviointiperusteet ja –periaatteet on sovittu tilaajayritysten kesken. Arviointiprosessin organisaatio muodostuu ohjausryhmästä,  arviointiryhmistä sekä moderaattorista, joka toimii myös rekisterin ylläpitäjänä. Ohjausryhmään kuuluvat Kiwa Inspectan, tilaajayritysten ja Oulun yliopiston edustajat. Ohjausryhmä toimii arviointeja suunnittelevana ja valvovana toimielimenä ja johtaa arviointitoiminnan kehittämistä. Pääarvioijat tulevat aina Kiwa Inspectaltata ja arvioijat ovat tilaajayritysten edustajia, jotka ovat saaneet koulutuksen HSEQ-arvioijiksi. Tilaajayritykset vastaavat arviointien tulosten hyödyntämisestä kunkin oman toimintajärjestelmän mukaan.

Arviointimenettelyn vaikuttavuutta on tutkittu ja tutkitaan Oulun yliopiston tutkimushankkeissa.

Lisätietoa klusterin jäsenyydestä sekä arvioitavaksi toimittajaksi hakeutumisesta antaa klusterin puheenjohtaja Elina Selin, Inspecta Sertifiointi Oy.

(sähköposti)

Puhelin: +358 46 9225050

Powered by Softers