HSEQ-Extra
Print
fiense

HSEQ – palvelutoimittajien arviointi

 

Arviointimenettelyn ovat kehittäneet:

  • Efora
  • Kemira 
  • Metsä-Botnia
  • Outokumpu Tornio Works
  • Rautaruukki, Ruukki Metals
 

HSEQ –tilaajien klusteri on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille tilaajille, jotka hyväksyvät jäsenyyden ehdot. Menettelyn kehittämisessä ovat olleet asiantuntijaorganisaatioina Oulun yliopisto, Laatukeskus ja POHTO. Arvioinnin kohteena ovat teollisuuden tilaajayritysten määrittelemät toimittajat, toimipisteet ja paikallisorganisaatiot sekä niiden yksiköt. Menettely on avoin kaikille edellä mainittujen tilaajayritysten toimittajayrityksille tai sellaiseksi haluaville.


Päämäärä

HSEQ-arviointimenettelyn tarkoituksena on:

  • lisätä verkostoituneen yritystoiminnan tuottavuutta
  • parantaa yritysten osaamista HSEQ-asioissa
  • kannustaa yrityksiä järjestelmällisten toimintatapojen kehittämiseen
  • nostaa johtamisen tasoa yrityksissä
  • auttaa tilaajia toimittajavalinnoissa

Menettelyssä on huomioitu kilpailulainsäädäntö.


Arviointiprosessi

Arviointiperusteet ja –periaatteet on sovittu tilaajayritysten kesken. Arviointiprosessin organisaatio muodostuu ohjausryhmästä, arviointiryhmistä sekä rekisterin ylläpitäjästä. Ohjausryhmään kuuluvat Inspectan, tilaajayritysten, POHTOn ja Oulun yliopiston edustajat. Ohjausryhmä toimii arviointeja suunnittelevana ja valvovana toimielimenä ja johtaa arviointitoiminnan kehittämistä. Pääarvioijat tulevat aina Inspectaltata ja arvioijat ovat tilaajayritysten nimeämiä henkilöitä, jotka ovat saaneet koulutuksen HSEQ-arvioijiksi. Rekisteriä ylläpitää puolueeton rekisterin ylläpitäjä, tällä hetkellä rekisteriä ylläpitää POHTO. Tilaajayritykset vastaavat arviointien tulosten hyödyntämisestä omien toimintajärjestelmien mukaan.

Arviointimenettelyn vaikuttavuutta on tutkittu ja tutkitaan Oulun yliopiston tutkimushankkeissa.

Lisätietoa klusterin jäsenyydestä sekä arvioitavaksi toimittajaksi hakeutumisesta antaa klusterin puheenjohtaja Kaj von Weissenberg, Inspecta Sertifiointi Oy.

(sähköposti)

Puhelin: +358 40 555 9628

Powered by Softers