HSEQ-Extra
Print
fiense

HSEQ-bedömningsmetoden

 

Köparbolagen (dvs. var och en medlem av HSEQ -klustern) får föreslå leverantörsbolag till bedömningen. Leverantörerna kan också själva ansöka bedömning för sig. Alla initiativ samlas och allokeras i en gemensam revisionsplan och förverkligas av en oavhängig tredje parti.

HSEQ-bedömningen baseras på självbedömningen som kompletteras med en audit på plats. Engagerade köparbolagen får delta och medverka. En professionell Lead Auditor skall nomineras för alla bedömningarna. Rapporterna lagras i ett arkiv i nätet där alla köparna i HSEQ klusterbolagen kan utnyttja dem. Rapporterna är giltiga för 3 år. 

Alla leverantörerna kan begränsa synligheten av sina egna resultat från bestämda köparbolag för att försäkra konfidentiella ärenden, om de vill. 

 

  • HSEQ-bedömningen begränsar inte öppet konkurrens, som EU direktiven förutser
  • Bedömarna får inte evaluera sina konkurrenter – det är fråga om leverantörsbedömning
  • Var och en besällare i klustern gör sina egna beslut - om resultaten ger möjligheter för samarbete på gemensamma arbetsplats eller inte


HSEQ service,  Kiwa Sverige 

Ladda ner sidan som pdf

 

 Ladda HSEQ-broshyren     

Powered by Softers